Tornionjoella ja Naamisuvannolla sopu säilyy

Lohensoutajat Tornionjoella
Lohestajat jakavat kokemuksiaan hyvässä hengessä Tornionjoella.

Kalastusetiketti - huomioi toiset

Onneksi Naamisuvannolla on kaikille kalastajille riittävästi tilaa, joten kalstusetiketin ja sääntöjen noudattaminen ei tuota ongelmaa tai kinaa. Oma soutuvuoro löytyy luontevasti ilman jonotusta.

Ota vain, mitä syöt.

Suomessa erittäin vanha kirjoittamaton sääntö on ollut: Ota vain sen verran kuin syöt. Ikiaikaisista ajoista, jolloin elämä oli kiinni luonnon antimista, on peritynyt uskomus, että kalaonnikin katoaa, jos emme kunnioita saalistamme. Saaliskiintiö on Tornionjoella yksi lohi /vrk.


OHJEET LOHEN KALASTUKSEEN RAJAVÄYLÄLLÄ

 1. Kalastettaessa väylällä tulee noudattaa näitä Suomalais-Ruotsalaisessa yhteistyökokouksessa alueelle sovittuja kalastusohjeita sekä Suomalais-Ruotsalaisen rajakomission antamaa kalastusssääntöä.
 2. Mikäli et tunne jokea riittävästi, kysele paikallisilta kalastajilta ohjeita, jotta voit turvallisesti liikkua ja kalastaa häiritsemättä muita kalastajia.
 3. Aja moottorilla rannoille merkityille lähtöpaikoille ajoväyliä pitkin. Korkean veden aikana ajoväylä on yleensä joen keskijuoksulla, matalan veden aikana ajoväylä voi kulkea myös muualla.
 4. Vältä aina ajamasta moottorilla ottipaikkojen yli ja kierrä kalastajat mahdollisimman kaukaa vauhtia hiljentäen.
 5. Aloitus kalastus lähtöpaikalta omalla kalastusvuorollasi.
 6. Mikäli rannalla on soutuvuoroa odottavia kalastajia, rantaudu ja odota omaa vuoroasi. Älä lähde
 7. Älä pitkitä kalastusta samalla kalastuspaikalla. Anna vuoro toisellekin.
 8. Väistä kalaa väsyttävää kalastajaa ja huomaa, että vieheessä oleva lohi voi olla jopa parin sadan metrin päässä kalastajasta. Kelaa tarvittaessa siimat ylös
 9. Käytä tuelentekoon rannalla olevia laavu- ja tulipaikkoja. Älä vahingoita eläviä puita. Laavut eivät ole asumista varten, vaan taukopaikkoja.
 10. Pidä luonto siistinä ja laita roskat ja jätteet jätesäkkeihin. Palavat jätteet voit polttaa tulipaikoilla.
 11. Nämä ohjeet koskevat soveltuvin osin myös rannaltakalastusta.

Kohtele muita kalastajia kuten toivoisit itseäsikin kohdeltavan.

Lohi
Father, daughter and salmon 8 kg. Catched together
Salmo salar (binomial name), lohi, lax
Kalastuskausi1.6.-31.8
Alamitta60 cm
Taimen
Salmo trutta (binomial name), taimen, forell
Meritaimen on uhanalainen laji ja rauhoitettu Tornionjoessa
Harjus
Thymallus thymallus (binomial name), harjus, harri, harr
Kalastuskausi-
Alamitta35 cm

Jokamiehenoikeudet
Saat:
- liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
- oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
- onkia ja pilkkiä
- kulkea vesistössä ja jäällä
Et saa:
- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
- häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
- kaataa tai vahingoittaa puita
- ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
- häiritä kotirauhaa
- roskata
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa/td>
- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
- Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Catch and release (CR) - kalojen vapauttaminen

Kalojen vapauttaminen on ollut yleinen tapa maailmalla jo pitkää. Suomessakin saalista on aina kunnioitettu. Saalis on nautittu ruokana ja sitä ei ole tapettu huvikseen. Nyt kulttuuri on meilläkin muuttumassa. Yhä useampi kalastaja vapauttaa osan tai kaikki kalansa. Saalis tuodaan ainoastaan valokuvina ja muistoina kotiin.

Kalamiehen osattava toimia oikein, jotta kala säilyy elinvoimaisena ja kunnossa. Kalan vapauttamiseen on valmistauduttava etukäteen. Kalojen vapauttaminen lisää meidän kaikkien mahdollisuutta kokea taistelu lohen kanssa, koska se vahvistaa merkittävästi kalakantaa.

Kalojen vapauttaminen:

 1. Valmistaudu vapauttamiseen etukäteen
 2. Hyvät välineet lyhentävät väsytysaikaa ja kala ei uuvu tarpeettomasti
 3. Iso haavi nopeuttaa haavimista. Solmuton ja pienisilmäinen havas ei vahingoita kalan eviä tai ihoa.
 4. Kala kannattaa vapautta jo vedessä ja nostetaan tarvittaessa aina kahdella kädellä.
 5. Mitä lyhemmän ajan kala on ilmassa sen parempi.
 6. Kalan silmät eivät pidä kirkkaasta valosta. Käsittele kalaa varjossa.
 7. Irrota koukku jo vedessä, kun kala on haavissa tai käytä vapautusmattoa.
 8. Irrota koukku varovasti oikeilla välineillä. Käytä pihejä ja katkaise koukku tarvittaessa katkaisupihdeillä.
 9. Käytä kidanavaajia varovasti.
 10. Punnitse kala tarvittaessa haavissa tai säkissä, joiden painon voit vähentää.
 11. Mittaa kala haavissa tai vapautusmatolla.
 12. Opettele itselaukaisemin käyttö kamerassa etukäteen.

Lisätietoja kalojen vapauttamisesta löydät vastuullisen vapaa-ajankalastajan sivuilta.

"Ainakin yhtenä viikonpäivänä on ruuaksi tarjottava muuta kuin lohta."

- piikojen ja renkien pestin ehto Tornionjokilaaksossa ennen vanhaa