Kalastavuuteen vaikuttaa myös käytetty vieheryhmä

Father, daughter and salmon 8 kg. Catched together
Lohensoudussa käytetään useimmiten kolmea vapaa, mutta kokeneella soutajalla voi olla vapoja enemmän.

Siiman oikeat pituudet ja vieheiden järjestys estävät siimasotkut

Lohensoudussa käytetään useimmiten kolmea vapaa; yksi kummallakin sivuilla ja kolmas keskellä. Soudettavuuteen ja myös kalastavuuteen ei vaikuta pelkästään yksittäisten vieheittien valinta vaan kokonaisuus. Alla on esitetty eräitä toimivaksi havaittuja yhdistelmiä. Siimapituuksia säätelemällä estetään eri tavalla toimivien vieheiden sotkeentuminen toisiinsa

Virran puoleinen vapaKeskimmäinen vapaRannanpuoleinen vapa
Vaappu 25 mVaappu 15 mVaappu 20 m
Perho 21 mPerho 15 m Perho 18 m
Lusikkauistin 25 mLusikkauistin 15 mLusikkauistin 20 m
Vaappu 25 mPerho 15 mVaappu 20 m
Vaappu 25 mLusikkauistin 15 mVaappu 20 m

"Ainakin yhtenä viikonpäivänä on ruuaksi tarjottava muuta kuin lohta."

- piikojen ja renkien pestin ehto Tornionjokilaaksossa ennen vanhaa