Ottipaikka - ratkaisee mahdollisuutesi

Father, daughter and salmon 8 kg. Catched together
Ottipaikalla liikutaan varovasti...

Kalapaikka on lähestyttävä hiljaa

Kalapaikkaa on lähestyttävä hiljaa ja varovasti. Rantaa lähestyvän on varottava, ettei kala näe kalastajaa tai hänen varjoaan. Samoin on varottava kivien kolinaa tai pehmeän maan hyllymistä. Kalalta on pysyttävä piilossa. Kala näkee veden taittumisen vuoksi kalastajan yllättävän kaukaa. Lohikalojen näköaisti on myös hyvin kehittynyt

Heitossa tarkkuus tärkeämpi kuin pituus

Kalastajat pyrkivät heittämään uistimen mahdollisimman pitkälle. Heitto olisi kuitenkin kohdistettava kalojen oletettujen oleskelupaikkojen mukaan. Harkittu ja tarkka heitto tuottaa siten paremman lopputuloksen.

Kalat hakeutuvat suojaisiin paikkoihin

Hyvällä ottipaikalla vesi on viileää ja hapekasta. Kalat hakeutuvat suojaisiin paikkoihin, joissa virran voima on heikko. Virran mukana tulee ravintoa. Paikan tulee lisäksi olla turvallinen ja huomaamaton. Kuopat,montut, kivien kupeet, akanvirrat ja virtauksien rajat ovat paikkoja, joissa lohet ja taimenet oleilevat. Isoimmat kalat vievät parhaat paikat. Lohi ja taimen löytyvät voimakkaammin virtaavista paikoista kuin harjus ja siika. Kalastusaluetta on syytä haravoida järjestelmällisesti läpi.

Valitse väljä heittopaikka

Rannalta heiteltäessä on valittava paikka siten, etteivät oksat tai muut esteet haittaa heittämistä. Vedessä olevat esteet kuten risut, vesikasvit ja kivet eivät saa häiritä heittolinjoja. Uistimen heitto vaatii usein hieman isomman tilan kuin heittäjä arvioi, jolloin kalakaverien turvallisuus vaarantuu.

Älä säädä jarrua liian tiukalle

Ennen heittoa on varmistettava siiman esteetön kulku. Siima kiertyy helposti vavan kärkirenkaan ympärille. Kelan jarru on säädettävä riittävän löysälle. Siimaa olisi pystyttävä vetämään kelalta kevyesti alle kilon vetolujuudella. Suuren kalan napatessakin siima ei tällöin katkea helposti. Jarrun kiristäminen on helppoa kalan iskettyäkin. Hyvä ja luotettava jarru on aloittelijalle erityisen tärkeä.

Siiman juoksua kannattaa kevyesti jarruttaa

Heiton jälkeen seurataan uistimen lentoa. Siiman juoksua voi kevyesti jarruttaa heiton aikana, sillä kun uistin putoaa veteen, ei siima saisi enää juosta. Näin vältetään uistimen pyöriminen ilmassa ja pyörähtäminen sen iskeytyessä veden pintaan. Vika ei siis aina olekaan uistimessa tai huonossa onnessa, jos se kelausta alettaessa onkin poikittain tai koukut yhdessä.

"Ainakin yhtenä viikonpäivänä on ruuaksi tarjottava muuta kuin lohta."

- piikojen ja renkien pestin ehto Tornionjokilaaksossa ennen vanhaa